fbpx

Reklamná agentúra

reklama – tlač – grafické práce – firemná identita – web stránka – marketing – foto a video služby

Kučera s.r.o.

Vytvorme spolu tú najlepšiu reklamu pre Váš biznis!

Investícia

Naša spolupráca začína investíciou do sveta reklamy a marketingu, kde sa budeme snažiť zviditeľniť vašu firmu vo vami vybratej lokalite Slovenska.

Stratégia

Správne načasovanie vám pri reklame môže priniesť tisícky zákazníkov.

Cieľ reklamy

Medzi hlavné ciele reklamy patrí napr. tvorba silnej značky, zvýšenie dopytu, posilnenie finančnej pozície, vytváranie pozitívneho image, motivácia vlastných pracovníkov alebo zvýšenie možností distribúcie.

NAŠA POSLEDNÁ PRÁCA

V rámci našich služieb poskytujeme aj fotenie.

Shares